Uvjeti kupnje

Uvjeti prodaje i naplate ulaznica za Javnu ustanovu „Rezervat Lokrum“

Kupovina i plaćanje ulaznica putem mrežne trgovine Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ (dalje u tekstu: mrežna stranica) moguća je samo za Javnu ustanovu „Rezervat Lokrum“ (dalje u tekstu: Rezervat) s kojima je tvrtka RAO d.o.o. zaključila ugovor o distribuciji i naplati ulaznica putem mrežne stranice.

Uz ove Uvjete prodaje ulaznica za Rezervat, putem mrežne stranice također se primjenjuju i pravila privatnosti Javne ustanove „Rezervat Lokrum“.

Vrste ulaznica

Putem mrežne stranice Korisnici mogu kupiti standardne vrste ulaznica po važećem cjeniku koji je određen od strane Rezervata.

Korisnik prilikom kupovine ulaznica na mrežnoj stranici odabire vrstu i količinu ulaznica koje želi kupiti.

Korištenje kupljene ulaznice podliježe Uvjetima i načinu korištenja ulaznice Rezervata, a razdoblje korištenja ulaznice određeno je vrstom kupljene ulaznice.

Izdavanje računa

Uvođenjem Zakona o fiskalizaciji ulaznica nema vrijednost računa, već se uz kupljenu ulaznicu izdaje račun.

Račun i ulaznica bit će poslani na prijavljenu e-mail adresu Korisnika.

Ukoliko Korisnik želi izdavanje R1 računa, Korisnik obvezno unosi podatke potrebne za izdavanje R1 računa prije same potvrde narudžbe i plaćanja. Korisnik odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupovine. Naknadne promjene nisu moguće.

Print@home ulaznice – preuzimanje i korištenje

Print@home je usluga ispisa ulaznice kupljene putem mrežne stranice (Print@home ulaznica).

Svaka Print@home ulaznica ima ispisan zasebni (jedinstveni) 1D bar kod.

Za svaku ulaznicu ispisuje se jedna Print@home ulaznica s jednim 1D bar kodom.

Po završenoj kupovini Korisnik je dužan ispisati kupljenu Print@home ulaznicu i istu ponijeti sa sobom prilikom dolaska u Rezervat. Iznimno, u slučaju nemogućnosti ispisa Print@home ulaznice, Korisnik istu može predočiti putem pametnog mobilnog telefona.

Naknadni ispis Print@home ulaznice na prodajnim mjestima Rezervata nije moguć.

Prilikom dolaska u Rezervat, Korisnik je dužan očitati Print@home ulaznicu na uređajima za kontrolu ulaza u Rezervat ili predočiti ulaznicu djelatniku Rezervata zaduženom za kontrolu ulaza u Rezervat, kako bi se izvršila validacija i poništenje Print@home ulaznice.

Zabranjeno je kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje ili mijenjanje Print@home ulaznice!

Ukoliko se pojavi duplikat Print@home ulaznice, pravo ulaza i valjanost ulaznice ostvaruje prva osoba koja takvu Print@home ulaznicu očita na uređajima za kontrolu ulaza ili predoči istu djelatniku Rezervata koji je zadužen za kontrolu ulaznica.

Korisnik je odgovoran za ispis i korištenje Print@home ulaznice koju će zaprimiti na prijavljenu e-mail adresu nakon završenog postupka kupovine putem mrežne stranice.

Rezervat i tvrtka RAO d.o.o. nisu odgovorni u slučaju pojave duplikata Print@home ulaznice, kao i u slučaju bilo kojeg drugog načina zlouporabe izdane, naplaćene i isporučene Print@home ulaznice.

U slučaju prenošenja Print@home ulaznice s Korisnika (kupca) na treću osobu, ovi Uvjeti prenose se i primjenjuju na svakodobnog imatelja odnosne ulaznice. Korisnik je obvezan ukazati osobi kojoj prenosi ulaznicu na odredbe ovih Uvjeta.

Za sve dodatne informacije o Rezervatu (radno vrijeme, znamenitosti, događanja i dr.) te o vrstama i načinu korištenja ulaznica, Korisnika se ovim putem upućuje na službene mrežne stranice Rezervata.

Otkazivanje i/ili zamjena kupljenih ulaznica

Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem mrežne stranice obvezujuće su i konačne, te se iste ne mogu otkazati, izmijeniti ili nadoplatiti za drugu vrstu ulaznica.

Svaka Print@home ulaznica kupljena putem mrežne stranice postaje važeća nakon završenog postupka kupovine, tj. poslane Potvrde o kupovini i izdanog računa.

Ukoliko se Print@home ulaznica ne iskoristi, nije moguće vratiti istu i ostvariti povrat novčanih sredstava.

Upiti, prigovori i reklamacije

Upiti i zahtjevi za dodatnim informacijama u vezi mrežne stranice te upiti, prigovori i reklamacije u vezi korištenja kupljenih ulaznica Javne ustanove „Rezervat Lokrum“ šalju se na e-mail: prodaja@lokrum.hr.

Upiti, prigovori i reklamacije u vezi rada mrežne stranice za kupovinu i naplatu ulaznica šalju se:

pisano poštom na adresu: Od Bosanke 4, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska (Croatia),

prijavljuju telefonski na: +385 20 311 738,

putem e-maila: lokrum@lokrum.hr.

Copyright © 2024. Razvoj web shopa: RAO & Play Digital